AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Leviticus Chapter 1

ויקרא . פרק . 1


1&wai'yiq'ra el mo'sheh wai'da'beyr YHWH ey'law meyohel mo'eyd ley'mor 2&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem a'dam ki yaq'riv mi'kem qar'ban la'YHWH min ha'be'hey'mah min ha'ba'qar u'min ha'tson taq'ri'vu et qar'ban'khem 3&im o'lah qar'ba'no min ha'ba'qar za'khar ta'mim yaq'riy've'nu el pe'tahh o'hel mo'eyd yaq'riv o'to lir'tso'no liph'ney YHWH 4&we'sa'makh ya'do al rosh ha'o'lah we'nir'tsah lo le'kha'peyr a'law 5&we'sha'hhat et ben ha'ba'qar liph'ney YHWH we'hiq'ri'vu be'ney a'ha'ron ha'ko'ha'nim et ha'dam we'zar'qu et ha'dam al ha'miz'bey'ahh sa'viv a'sher pe'tahh o'hel mo'eyd 6&we'hiph'shit et ha'o'lah we'ni'tahh o'tah lin'ta'hhey'ah 7&we'nat'nu be'ney a'ha'ron ha'ko'heyn eysh al ha'miz'bey'ahh we'ar'khu ey'tsim al ha'eysh 8&we'ar'khu be'ney a'ha'ron ha'ko'ha'nim eyt han'ta'hhim et ha'rosh we'et ha'pa'der al ha'eytsim a'sher al ha'eysh a'sher al ha'miz'bey'ahh 9&we'qir'bo ukh'ra'aw yir'hhats ba'ma'yim we'hiq'tir ha'ko'heyn et ha'kol ha'miz'bey'hhah o'lah i'sheyh rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH 10&we'im min ha'tson qar'ba'no min hak'sa'vim o min ha'i'zim le'lah za'khar ta'mim yaq'riy've'nu 11&we'sha'hhat o'to al ye'rekh ha'miz'bey'ahh tsa'pho'nah liph'ney YHWH we'zar'qu be'ney a'ha'ron ha'ko'ha'nim et da'mo al ha'miz'bey'ahh sa'viv 12&we'ni'tahh o'to lin'ta'hhaw we'et ro'sho we'et pid'ro we'a'rekh ha'ko'heyn o'tam al ha'eytsim a'sher al ha'eysh a'sher al ha'miz'bey'ahh 13&we'ha'qe'rev we'hak'ra'a'im yir'hhats ba'ma'yim we'hiq'riv ha'ko'heyn et ha'kol we'hiq'tir ha'miz'bey'hhah o'lah hu i'sheyh rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH 14&we'im min ha'oph o'lah qar'ba'no la'YHWH we'hiq'riv min ha'to'rim o min be'ney hai'yo'nah et qar'ba'no 15&we'hiq'ri'vo ha'ko'heyn el ha'miz'bey'ahh u'ma'laq et ro'sho we'hiq'tir ha'miz'bey'hhah we'nim'tsah da'mo al qir ha'miz'bey'ahh 16&we'hey'sir et mur'a'to be'no'tsa'tah we'hish'likh o'tah ey'tsel ha'miz'bey'ahh qeyd'mah el me'qom ha'da'shen 17&we'shi'sa o'to vikh'na'phaw lo yav'dil we'hiq'tir o'to ha'ko'heyn ha'miz'bey'hhah al ha'eytsim a'sher al ha'eysh o'lah hu i'sheyh rey'ahh ni'hho'ahh la'YHWH

ויקרא . אל . מושה . וידבר . יהוה . אליו . מאוהל . מועד . לאמור 1
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . אדם . כי . יקריב . םיכם . קרבן . ליהוה . מין . הבהמה . מין . הבקר . ומין . הצואן . תקריבו . את . קרבנכם 2
אים . עולה . קרבנו . מין . הבקר . זכר . תמים . יקריבנו . אל . פתח . אוהל . מועד . יקריב . אותו . לירצונו . ליפני . יהוה 3
וסמך . ידו . על . רואש . העולה . ונירצה . לו . לכפר . עליו 4
ושחט . את . בן . הבקר . ליפני . יהוה . והיקריבו . בני . אהרון . הכוהנים . את . הדם . וזרקו . את . הדם . על . המיזבח . סביב . אשר . פתח . אוהל . מועד 5
והיפשיט . את . העולה . וניתח . אותה . לינתחיה 6
ונתנו . בני . אהרון . הכוהן . אש . על . המיזבח . וערכו . עצים . על . האש 7
וערכו . בני . אהרון . הכוהנים . את . הנתחים . את . הרואש . ואת . הפדר . על . העצים . אשר . על . האש . אשר . על . המיזבח 8
וקירבו . וכרעיו . ירחץ . במיים . והיקטיר . הכוהן . את . הכול . המיזבחה . עולה . אישה . ריח . ניחוח . ליהוה 9
ואים . מין . הצואן . קרבנו . מין . הכסבים . או . מין . העיזים . לעולה . זכר . תמים . יקריבנו 10
ושחט . אותו . על . ירך . המיזבח . צפונה . ליפני . יהוה . וזרקו . בני . אהרון . הכוהנים . את . דמו . על . המיזבח . סביב 11
וניתח . אותו . לינתחיו . ואת . רואשו . ואת . פידרו . וערך . הכוהן . אותם . על . העצים . אשר . על . האש . אשר . על . המיזבח 12
והקרב . והכרעיים . ירחץ . במיים . והיקריב . הכוהן . את . הכול . והיקטיר . המיזבחה . עולה . הוא . אישה . ריח . ניחוח . ליהוה 13
ואים . מין . העוף . עולה . קרבנו . ליהוה . והיקריב . מין . התורים . או . מין . בני . היונה . את . קרבנו 14
והיקריבו . הכוהן . אל . המיזבח . ומלק . את . רואשו . והיקטיר . המיזבחה . ונימצה . דמו . על . קיר . המיזבח 15
והסיר . את . מוראתו . בנוצתה . והישליך . אותה . אצל . המיזבח . קדמה . אל . מקום . הדשן 16
ושיסע . אותו . ביכנפיו . לוא . יבדיל . והיקטיר . אותו . הכוהן . המיזבחה . על . העצים . אשר . על . האש . עולה . הוא . אישה . ריח . ניחוח . ליהוה 17